Extra koppeling Kid | Kid Plus

Extra koppeling Kid | Kid Plus

Extra Click & Crooz universalkoppling för Croozer Kid och Croozer Kid Plus. Så att du snabbt och enkelt kan växla mellan flera cyklar!

  • Click & Crooz koppling för Croozer Kid | Kid Plus från och med 2016
  • passar till nästan alla bakaxlar