Kontrollerad avseende skadliga ämnen

toxproof_tuevCroozer Kid cykelvagnar testas kontinuerligt. Inte bara av oss, utan även av oberoende institutioner, redaktioner och kontrollaboratorier, och naturligtvis dagligen av hundratusentals familjer över hela världen som använder våra produkter.

Det är mycket viktigt för oss att våra produkter har en hög kvalitetsstandard. Därför har vi även låtit TÜV Rheinland testa Croozer Kid och Croozer Kid Plus och båda modellerna har tilldelats TOXPROOF-stämpeln.

TOXPROOF-stämpeln bekräftar att Croozer Kid och Croozer Kid Plus är fria från skadliga ämnen och inte utgör en hälsorisk.

Vi är stolta över att Croozer är den första cykelvagnen i hela världen som av ett oberoende kontrollaboratorium har fått bekräftat att den inte innehåller skadliga ämnen.

Om du vill veta mer om TOXPROOF-stämpeln, bedömningen från TÜV Rheinland och tillvägagångssättet finns det mer information på TÜV Rheinland website